Talking Minds härliga föreläsare Viktor Frisk lämnar ingen oberörd och med en aldrig sinande energi pratar han om viktiga ämnen som berör. Här syns han med alla ungdomar efter en lyckad föreläsning om hur han använt sin ADHD till att bli hans superkraft och väg till ett aktivt liv. Viktor pratade även om hur viktigt det är att vi alla är jämlikar och att vi förstår varandras olikheter. Barnen som såg föreläsning blev mycket inspirerade och pratade efteråt både i skolan och hemma om hur de ville bli bemötta av både vuxna och varandra. Föreläsningen anordnades av Samsyn Tillberga med hjälp av Talking Minds.

Dela nyheten